RTC-IT Creative - 2017!

Vitajte na našich stránkach

História spoločnosti Sarana Pharm, s.r.o.

Spoločnosť Sarana Pharm, s.r.o. vznikla v roku 2009, ako spoločnosť so 100% slovenskou účasťou. Pôvodne išlo o spoločnosť, ktorej hlavným portofóliom bola distribúcia zahraničnej ortopedickej obuvi , zdravotníckeho oblečenia a zdravotníckych pomôcok a materiálu.

Čoskoro sa však spoločnosť okrem distribúcie začala zaoberať aj vlastnou výrobou v oblasti zdravotnéckeho oblečenia. V súčasnosti vyrábame špičkové pracovné oblečenie pre zdravotníkov pod vlastnou certifikovanou značkou Sarana Fashion.

Súčasťou služieb je i distribúcia základných zdravotníckych pomôcok a poradenstvo v oblasti komplexného riešenia a normotvornosti pri procesoch vybavenia ústavov sociálnej starostlivosti a zdravotníckych prevádzok a zariadení.

Našou snahou je klásť dôraz na vysokú kvalitu, spoľahlivosť, flexibilitu v súčinnosti s cenou. Usilujeme sa vyhovieť požiadavkám zákazníkov, aby si mohli dovoliť všetko a ich spokojnosť bola našou spokojnosťou.

...aby Vaše nohy mohli bezbolestne kráčať,

...aby ste sa cítili príjemne,

...aby všetci mohli všetko...

Team Sarana Pharm, s.r.o. v Nitre, 17. apríl 2017

Sarana Pharm, s.r.o.